MSO Life

Pulsoximeter P09

Beskrivning

Pulsoximeter som mäter syresättningen i blodet (SpO2), hjärtfrekvens (pulsfrekvens) och blodflöde (Perfusionsindex). Handhållen, enkel och intuitiv att använda. Tvåfärgad OLED display med 6 olika layouter.  Batterinivåindikator och automatisk avstängning.

Puls och syresättning kan spelas in under upp till 8 timmar. Inspelningen kan visas som grafik eller statistik.

Innehåll

•Pulsoximeter P09

•Hållarrem

Svensk/Engelsk Manual