MSO Life

Category: Uncategorized

Beskrivning Pulsoximeter som mäter syresättningen i blodet (SpO2), hjärtfrekvens (pulsfrekvens) och blodflöde (Perfusionsindex). Handhållen, enkel och intuitiv att använda. Tvåfärgad OLED display med 6 olika layouter.  Batterinivåindikator och automatisk avstängning. Puls och syresättning kan spelas in under upp till 8 […]