Produkter

Vi är ett svenskt företag inom medicinteknik och produkterna säljs via återförsäljare. Produkterna är främst framtagna för användning i hem och av privatpersoner för att hålla koll på sin egen hälsa.

Vi garanterar genom CE-märkningen att produkterna är säkra att använda och uppfyller gällande krav på medicintekniska produkter inom EU. Detta betyder också att produktens effekt är kontrollerad med data från kliniska prövningar, klinisk erfarenhet eller vetenskapliga studier. Produkter kan vara korrekt testade för andra marknader också.

Köpa produkter

För att köpa produkter så rekommenderar vi att du besöker meds.se eller på Apotek365.se.

Pulsoximeter P09

Full description on the product page for MSO Pulsoximeter P09.

Febertermometer IR55

Full description on the product page for MSO Thermometer IR55.